Dette gjør du hvis bilen blir skadet i vaskehallen

Hørt om mannen som åpnet døren og forsøkte å skru av skistavivet etter at maskinen hadde startet? Forsøket endte med en klissvåt mann – og en bil full av vann.

 

Slike og andre episoder skjer dessverre litt for ofte i norske vaskehaller, viser tall fra Gjensidige. Hvert år får de cirka 200 skademeldinger fra fortvilte bileiere.

 

Skraper opp lakken og ødelegger antenner

 

Heldigvis er det få biler som blir forvandlet til rullende svømmebasseng. De fleste skadene skjer når slitte eller møkkete børster som skraper opp lakken eller henger seg opp i antenner, takstativ og takbokser, ifølge rådgiver Jan Fleinsjø i Gjensidige.

 

– I tillegg hender det at biler blir truffet av vaskehallens dører ved utkjøring etter vask. I noen tilfeller er det sjåførens feil, andre ganger kan det være snakk om en teknisk svikt, sier Fleinsjø.

 

Han har også hørt om situasjoner hvor bakluker har åpnet seg under vask fordi maskinen har påvirket sensorene som styrer åpne- og lukkemekanismen.

 

– Som bilist kan du sørge for å sette bilen i riktig posisjon og holde ruter og dører stengt. I tillegg er det selvsagt viktig å følge instruksene som gis med hensyn til takbokser og -stativ, antenner og sidespeil, påpeker rådgiveren.

 

Hvem tar regningen?

 

De fleste sakene som Gjensidige får, løser seg raskt og greit, forteller Fleinsjø. Men av og til er det uenighet om hvem som har ansvaret for skaden: bilisten, bensinstasjonen – eller begge?

 

– Det kan være uklart om skaden skjer som følge av feil ved maskinen eller om bilisten har seg selv å takke. Av og til kan det også dreie seg om mangelfull informasjon fra betjeningen eller dårlig skilting, for eksempel om hvordan portene for inn- og utkjøring fungerer, sier Gjensidiges mann.

 

Hvis det er klart at bensinstasjonen har ansvaret, dekkes hele skaden av bensinstasjonens ansvarsforsikring. Hvis du er ansvarlig for skaden, dekkes den av kaskoforsikringen.

– Du betaler egenandelen og risikerer bonustap. Unntaket er ved glasskader. Hvis du ikke har kaskoforsikring, må du imidlertid ta hele regningen selv, advarer Fleinsjø.

 

Åtte råd ved vaskeskader

 

  1. Fotografer skadene, så du har bevis.

  2. Hvis mulig, ta bilder som viser tekniske feil ved maskinen eller dører i hallen.

  3. Dokumenter eventuell mangelfull skilting eller feilinformasjon om hvordan maskinen skal brukes.

  4. Noter navn og nummer til eventuelle vitner.

  5. Informer de ansatte på bensinstasjonen så raskt som mulig. 

  6. Noter navn på dem du snakker med, og noter opplysninger som gis.

  7. Be om å få opplyst hvor maskinen er forsikret. Dette kan forenkle arbeidet for ditt eget forsikringsselskap.

  8. Meld fra til forsikringsselskapet umiddelbart. Legg ved dokumentasjon og en beskrivelse av hva og hvorfor skaden skjedde.

REDGO er eid av Gjensidige.

Andre gode råd

Her finner du inspirerende historier, nyttige opplysninger og gode tips.  

Les mer