Du risikerer null kroner i erstatning

...hvis du kjører med sommerdekk på vinterføre.

 

Årets første snøfall kommer som julekvelden på kjerringa, år etter år. Men også senere på vinteren er det eksempler på at bilførere kjører med sommerdekk.

 

– Det er den samme leksa hver vinter, sier rådgiver Jan Fleinsjø i Gjensidige. Hver vinter får selskapet mange skadesaker som bunner i at bilene ikke har vært skodd etter forholdene. Det kan straffe seg økonomisk for bileierne.

 

– Som bileier skal du sørge for at kjøretøyet ditt alltid er riktig skodd. Vi ser ingen formildende omstendigheter hvis vi får melding om en skade der dårlige dekk har medvirket til uhellet, sier Fleinsjø.

 

Kjører med slitte sommerdekk på vintervei

Hvis det er årsakssammenheng mellom uhellet og dekkene, kan konsekvensen i de groveste tilfellene bli null kroner i erstatning.
For eksempel hvis bilen er utstyrt med slitte sommerdekk på glatt vinterføre.

– Det har vi dessverre flere eksempler på. Disse bileierne har fått
100 prosent avslag fra oss, og har måttet betale hele skaden selv, sier Fleinsjø. Hun understreker at feil dekk kan ha langt mer alvorlige konsekvenser enn at du må betale for materielle skader selv.

– Forskjellen mellom vinterdekk og sommerdekk på glatt vei kan utgjøre forskjellen mellom liv og død, sier Gjensidiges talsperson.

Vintertips for sjåfører

Lasse Malmin i REDGO har alltid mye å gjøre i vintersesongen. Mange oppdrag dreier seg om bilførere som har kjørt i grøfta eller kollidert.

 

– Heldigvis kjører de fleste på greie dekk, men i en del tilfeller har folk tatt sjansen på at det går bra. Vi ser mest av det ved første snøfall eller den første dagen med is på veiene, sier Malmin. 

 

Bilen må altså være riktig skodd. I tillegg er det viktig at sjåføren har skrudd på «vintermodus» i hodet, påpeker bilbergeren. Han gir tre råd:

 

– Det første er å avpasse farten til forholdene og holde god avstand til andre trafikanter. Gi deg selv tid og rom til å vurdere trafikkbildet og handle hvis du ser at det kan oppstå en farlig situasjon. Det andre rådet er at du må være opptatt av trafikken, ikke av skjermer eller det passasjerene holder på med. Det tredje er at du alltid må ha god sikt. Det er livsfarlig og straffbart å kjøre med dårlig sikt foran og til sidene, understreker han.

 

 

Andre gode råd

Her finner du inspirerende historier, nyttige opplysninger og gode tips.  

Les mer