Gjør dette hvis du krasjer

Pust med magen, og ikke skriv under på en skademelding du er uenig i.

 

Metall som bøyer seg i sammenstøt med en gjenstand eller annet kjøretøy. Tusen tanker snurrer i hodet. Etter en kollisjon kan det være vanskelig å tenke klart. Spesielt hvis den skjer på et sted med mye trafikk.

 

– Hvis ingen personer er skadet, kan du puste med magen og fokusere på at det tross alt gikk bra, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

 

Deretter gjelder det å ta seg tid. Verden går ikke under fordi du ikke rekker en avtale. Bruk energien din på det som skal skje på skadestedet. Først og fremst handler det om å gjøre det så trygt som mulig for de involverte og andre trafikanter. Deretter skal du og motparten skrive skademelding.

 

– Her er det fort gjort å være for kjapp. Det kan føre til dårlig bevissikring, som igjen kan føre til at du kommer dårligere ut av det økonomisk enn nødvendig, sier Voll.

 

Unngå å oppholde dere i veibanen

 

Etter en kollisjon er det lett å glemme omgivelsene. Det er ikke uvanlig å se folk som står midt i trafikken når de fyller ut skademeldingen, forteller Lasse Andre Olsen Malmin i REDGO.

 

– Det kan føre til flere farlige situasjoner og ulykker, også på grunn medtrafikanter som skaper kø og er mer opptatt av dere enn å følge med på veien, sier han.

 

Etter et mindre alvorlig sammenstøt, er bilene ofte i kjørbar stand. Da kan dere utveksle registrerings- og mobilnumre og avtale å møtes på et sikkert sted i nærheten. Hvis begge partere evner å ta situasjonen med fatning, vil det både redusere risikoen for flere uhell og gi bedre skademeldinger, sier Malmin.

 

Han understreker at biler ikke skal flyttes hvis det har oppstått personskade. Og hvis bilene ikke kan flyttes, må medtrafikanter varsles så godt som mulig ved hjelp av nødblink og varseltrekant.

 

Fyll ut så raskt som mulig

 

Samtidig er det viktig å fylle ut skademeldingen så raskt som mulig. Oppfatninger om hendelsesforløpet kan endre seg raskt. 

– Hvis dere har forskjellige forklaringer, er det viktig at du gir din versjon i del to av skademeldingsskjemaet. Da har forsikringsselskapet et bedre grunnlag for å vurdere skyldspørsmålet, sier Arne Voll. Han legger til at det skjer omlag 1 000 skader veiene hver dag. Det er med andre ord viktig at skademeldingsskjemaet er tilgjengelig i bilen

 

– Husk å ta bilder av skadestedet og bilene – gjerne før dere eventuelt forflytter dere. Men dette må ikke under noen omstendigheter gå på bekostning å av trafikksikkerheten. Videre er det en naturligvis en fordel å kunne dokumentere hendelsen med video fra et dashbordkamera og vitneutsagn, sier Voll.

 

Dette gjør du etter en kollisjon

 • Ved personskade, ring lege og eventuelt politi.
 • Bare materielle skader? De kan erstattes. Pust med magen og stress ned. 
 • Bruk refleksvest når du går ut av bilen.
 • Skru på varsellys og sett ut varseltrekant
 • La barn vente i bilen om mulig.
 • Ta bilder og video av skader på kjøretøy samt skadested (bremsespor, knust glass eller deler osv.). Gjerne før du flytter bilene, hvis det er mulig.
 • Hvis mulig – flytt kjøretøyene slik at annen trafikk kan passere.
 • Fyll ut skademelding (på trygt sted) og ALLE punker må fylles ut.
 • Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.

Pass på!

 • Ikke vent med å fylle ut skademelding. Forklaringer kan endre seg.
 • Ikke skriv under på noe du er uenig i.
 • Ikke la deg hisse opp hvis motparten er sint eller stresset.
 • Ikke la bilen stå i veien for annen trafikk. Det kan føre til flere ulykker.

REDGO Norge er eid av Gjensidige.

 

 

 

Andre gode råd

Her finner du inspirerende historier, nyttige opplysninger og gode tips.  

Les mer