Kan du kjørereglene på parkeringsplassen?

Det smeller ofte på parkeringsplasser og i p-hus. Her er trafikkreglene som gjelder.

– Når du ikke får hjelp av skilt, lys eller politi, er det trafikkreglene som forteller deg hvordan du skal kjøre i et parkeringsområde, sier seniorrådgiver for opplæring Øyvind Årbogen i Norges Trafikkskoleforbund (NTSF).

Det betyr blant annet at den generelle vikepliktsregelen gjelder. Kort sagt har du vikeplikt for all trafikk fra høyre når du kjører på parkeringsområde. Likevel er det viktig å se begge veier når du skal kjøre ut fra parkeringslommen, understreker Årbogen.

– Andre trafikanter kan være mer opptatt av å se etter ledig plass enn å følge med på om du skal forlate din. Vær også oppmerksom på myke trafikanter – syklister og fotgjengere, sier han.

Mange parkerte biler kan gi dårligere sikt.

– Når enkelte i tillegg kjører litt fort i slike områder, er veien til uhell kortere. Det lønner seg å være forsiktig, påpeker Årbogen.

Vikeplikt når du rygger

Pleier du å kjøre inn i parkeringslommen med snuten først. Da bør du legge om vanen, anbefaler seniorrådgiveren. Han viser til trafikkreglene, som sier at «den som rygger har vikeplikt for annen trafikant».

– Det er alltid smart å rygge inn, slik at du har fri sikt fremover når du skal ut igjen. Ta jobben med å rygge først, i den retningen det er minst forstyrrelser, råder Årbogen.

Vikeplikt ut fra parkeringsområdet

Vikeplikten gjelder også når du forlater selve parkeringsområdet. Se deg godt for til både venstre og høyre, kjør sakte inn mot kryssende vei og vis andre trafikanter hva hensikten din er. Da unngår du å skremme dem.

– Husk også på at det kan være fortau eller sykkelsti langs veien du skal ut på. Senk farten i god tid, det reduserer risikoen ytterligere, sier Årbogen.

Bonustap og egenandel

Overholder du ikke vikeplikten på parkeringsplassen og forårsaker skade på annet kjøretøy, vil du få ansvaret for uhellet, opplyser Tor Hefre i Gjensidige

– Da vil forsikringsselskapet ditt dekke skadene på den andre bilen. Du kan få bonustap og må betale egenandel hvis bruker kaskoforsikringen for å utbedre skadene på bilen din, opplyser Hefre.

Det er alltid smart å fylle ut felles skademelding etter en kollisjon. Det kan dere gjøre selv om dere er uenige om skyldspørsmålet.

– Men da er det viktig at dere noterer hva dere er uenige om under hvert sitt punkt 14, nederst i høyre og venstre hjørne av skademeldingen. Hvis dere ikke leverer felles skademelding, er det viktig at begge parter gir en detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet i sin egen skademelding, sier Hefre. Han fortsetter:

– Det er alltid en fordel å ta bilder som viser hvordan bilene sto etter uhellet. Ta gode oversiktsbilder, og ikke bare nærbilder som kun viser skadene på kjøretøyene. Bilder gjøre det enklere for forsikringsselskapene, slik at ansvaret blir plassert på riktig sted.

 

Andre gode råd

Her finner du inspirerende historier, nyttige opplysninger og gode tips.  

Les mer