Pass på dette når dere skal øvelseskjøre

Slurv med detaljene kan bli dyrt.

Kjenner du en ungdom som gleder seg til å få lappen? Når hun eller han har fylt 16 år og fullført trafikalt grunnkurs, kan dere øvelseskjøre med personbil.

Da må ungdommen ha med seg legitimasjon med bilde og bevis for fullført trafikalt grunnkurs. (Det er lov å øvelseskjøre uten trafikalt grunnkurs når man er fylt 25 år.)

Som ledsager må du være 25 år eller eldre. I tillegg må du ha hatt førerkort sammenhengende de siste fem årene. Førerkortet må være med under
øvelseskjøringen – digitalt på telefonen eller fysisk.

Disse kravene gjelder for bilen:

  1. Den må være merket med en godt synlig rød «L» på hvit bakgrunn
  2. Den må ha ekstra speil for ledsager
  3. Den må tilhøre klasse B, med en tillat totalvekt på maks 3 500 kilo

Er det lov å ha passasjerer i bilen?

Det er lov – når dere har kommet langt nok i opplæringen til at eleven (og ledsageren) føler seg trygg. Dette må dere vurdere selv, opplyser rådgiver Geir Aage Sogn i Statens vegvesen.

– Sannsynligvis er det smart at det bare er dere to i starten. Men etter hvert er det fint om ungdommen kan være familiens sjåfør, for eksempel på vei til hytta, sier han.

Kan vi øvelseskjøre med tilhenger?

Det er lov å øvelseskjøre med tilhenger når elevens ferdigheter tillater det.

– Husk at kjøring med henger medfører risiko – større enn det folk flest kanskje tenker over. En personbil har lov til å trekke en forholdsvis stor og tung henger. Den kan påvirke kjøreegenskapene betydelig, spesielt på glatt føre, sier Sogn.

L-en må være på under øvelseskjøring

L-en på øvelseskjøringsskiltet står for «learner». Skiltet er et signal om at føreren av bilen er under opplæring – og kanskje trenger å bli tatt ekstra hensyn til.

Hvis dere blir stoppet i kontroll av politiet og dette ikke er i orden, vil politiet vurdere forholdet på stedet og kan anmelde ledsageren. Påtalemyndigheten vil så vurdere om det er grunnlag for å ilegge straff.

Må skiltet av etter øvelseskjøringen?

L-skiltet skal kun benyttes under øvelseskjøring. Likevel hender det at noen lar det være på hele tiden.

– Dette er uheldig fordi du da ber andre trafikanter ta spesielt hensyn uten at det er grunn til det. Etter hvert kan dette føre til at skiltet mister betydning.  Regelen er at skiltet skal av når øvelseskjøringen er slutt, sier Sogn.

Kan ledsager bruke mobilen?

Ledsager regnes som fører, og skal etterleve vegtrafikklovens forbud om bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring.

vi utvide forsikringen?

Sannsynligvis ikke – fordi ledsager regnes som fører av bilen ved øvelseskjøring. Men dette bør du sjekke hos forsikringsselskapet ditt.

Ulovlig kjøring

Som ledsager regnes du som fører av bilen. Det betyr at du må stå til rette hvis dere bryter trafikkreglene eller ikke oppfyller kravene nevnt over.

Blir dere stoppet i fartskontroll, er det som regel ledsager som ender opp med bot/forelegg eller prikk på førerkortet. Og hvis dere øvelseskjører før ungdommen har fylt 16, vil du få et forelegg på 8 500 kroner.

– Selv om ansvaret i utgangspunktet har ansvaret, må eleven sørge for å for å følge regelene. verket. Det er viktig at de som skal bli bilførere lærer seg at det er nødvendig å ha regler og at disse skal følges. Et pedagogisk grep kan være at eleven har oppgaven med å sette på og fjerne L-en, sier Sogn.

 

Andre gode råd

Her finner du inspirerende historier, nyttige opplysninger og gode tips.  

Les mer