Slik skal du oppføre deg ved en ulykke i tunnel

Vi har mange tusen tuneller i Norge. Hva gjør du om noe skjer akkurat når du kjører gjennom fjellet eller under fjorden?

Først noen beroligende ord fra Nils Audun Karbø. Han er avdelingsdirektør for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen. I tillegg har han erfaring som tunnelforvalter, med ansvar for å holde tunnelene i forsvarlig stand.

– Det er ikke flere ulykker i tuneller enn utenfor. Slik sett er det ikke noe spesielt å være redd for, sier mannen som vet mer om norske tunneler enn de fleste. Og som legger til:

– Hvis det først skjer en ulykke, vil den fremstå som mer dramatisk fordi du er i et lukket rom.


Ikke kjør på rødt

Tunnel-regel nummer én: Ikke kjør inn ved rødt lys og senket bom. Dette burde være innlysende, men ifølge Karbø skjer det oftere enn man kanskje skulle tro at folk kjører på rødt. 

– De tenker nok at de kan rekke gjennom i siste liten, men det gjør de ikke. Rødt lys betyr stopp, understreker avdelingsdirektøren. 


Bruk nødtelefonene

Hvis du allerede befinner deg i tunnelen, er rådet det samme som ved uhell i friluft: Hjelp til hvis mulig, varsle nødetatene og hold ellers avstand.

– Bruk helst nødtelefonene i tunnelen til å varsle. Da får Vegtrafikksentralen automatisk beskjed om hvor du befinner deg, sier Karbø.

Det samme skjer når du tar ned et brannslukningsapparat fra et skap i tunnelen. Apparatene er koblet direkte til sentralen. 


Snu og kjør rolig ut – eller gå

Utover dette handler det meste om å komme seg ut. Dette gjelder spesielt ved brann. Røyk i lukkede rom er farlig, og dessuten skaper den en uoversiktlig situasjon.

– Hovedregelen er at du skal snu bilen og kjøre rolig ut samme vei som du kom, sier Karbø.

I tillegg må du ta ansvar for andre. – Ser du folk til fots i tunnelen, så ta dem med hvis du kan. Ikke alle er i stand til å gå mange kilometer, sier han. 

 

Tunneller med to løp har nødutgang


Hvis du ikke klarer å kjøre ut, har du ikke annet valg enn å ta beina fatt. Hold deg godt til siden og gå alltid bort fra røyken selv om du er over halvveis i tunnelen. Du skal ikke gå inn i røyk, understreker Karbø.

I tunneler med ett løp må du ut i en ende. På veien vil du se skilt som viser hvor langt det er igjen til åpningen. I toløpstunnelene, som er vanlige på motorveier med fire felt, er det nødutganger. Disse er i praksis små tunneler mellom løpene. Ved brann er det oftest røykutvikling bare i ett av løpene, og du kan komme deg i sikkerhet ved å benytte en nødutgang over til det andre løpet. 


La bilen stå ulåst

Når du forlater bilen i en tunnel, er det viktig å la den stå ulåst med nøklene i.

– Nødetatene må kunne flytte på parkerte biler for å utføre rednings- eller slukkearbeid. Da er det best for både brannfolk og bil om de kan flyttes på vanlig vis. Det føles kanskje ikke så trygt, men jeg har aldri hørt om biltyveri i slike situasjoner, understreker Karbø.

Det har heller ikke fagansvarlig Stein Plogvoll i Gjensidige.

– Det er selvsagt alltid lurt å ta med verdisaker. Men hvis eiendeler blir borte fra bilen i en situasjon som denne, dekker vi tapet i henhold til vilkårene i forsikringen din, sier han. 

Plogvolls generelle råd er å følge anvisningene fra nødetatene – helt til klarsignal blir gitt. Han understreker at det er politiet som har oversikten og ansvaret for publikum. De avgjør også når du kan hente bilen din. 

Nils Audun Karbø minner om at bilradioen er en viktig informasjonskanal i tunnelene.

– Radiosendingen kan overstyres av nødmeldinger. På DAB-radioen skjer dette uavhengig av hvilken stasjon den står på. Vi anbefaler at du slår på radioen – med lyd – når du kjører inn i en tunnel av en viss lengde, sier han.


Råd ved uhell i tunnel:

  • Kjør aldri inn i en stengt tunnel

  • Ved ulykke/brann – snu og kjør rolig ut etter eventuelt å ha varslet nødetatene

  • Er det ikke mulig å snu – sett fra deg bilen ulåst og gå rolig ut av tunnelen

  • Bruk nødutgangen i tunneler med to løp

  • Følg politiets og nødetatenes anvisninger

Andre gode råd

Her finner du inspirerende historier, nyttige opplysninger og gode tips.  

Les mer