Vet du når du skal trykke på denne knappen?

- Vi får mange falske alarmer, sier REDGO-sjefen.

 

Knappen har påskriften SOS eller eCall, og er plassert lett tilgjengelig – mellom forsetene, i midtkonsollen eller i taket ved bakspeilet.

 

– Du skal trykke på SOS-knappen i nødstilfeller, hvis du er innblandet i eller ankommer et ulykkessted – eller hvis du eller en passasjer trenger medisinsk hjelp, sier administrerende direktør Tommy Uttakleiv i REDGO.

 

SOS-knappen, på engelsk eCall for «Emergency Call», inngår i et felles europeisk nødmeldingssystem for varsling av trafikkulykker. Du finner det i biler produsert i 2018 eller senere.

 

– SOS-knappen setter deg i kontakt med nærmeste 110-sentral, som varsler andre nødetater etter behov. Eller du kommer til et assistansesenter som for eksempel REDGO. Her har bilprodusentene valgt forskjellige løsninger. Uansett kan du, ved hjelp av bilens håndfri-system, fortelle en operatør hva som har skjedd og hva du trenger hjelp med, forklarer Uttakleiv.

 

Kobler seg opp automatisk ved en ulykke

 

Hvis du selv er innblandet i en ulykke, vil bilen kontakte 110-sentralen eller tilsvarende automatisk. Det skjer når sensorer i bilen registrerer at airbagene er utløst, for eksempel. Slik får du hjelp – også hvis du ikke er i stand til å trykke på knappen.

 

Systemet vil dessuten dele informasjon om kjøretøyets tilstand, hvor det befinner seg og hvor mange personer som er i bilen. Dette blir registrert av bilens GPS og sensorer i bilen, blant annet i festene for sikkerhetsbeltene.

 

– Dette er til stor hjelp for operatøren, spesielt hvis du eller andre i bilen ikke er i stand til å snakke. Ut fra informasjonen kan vedkommende danne seg et bilde av situasjonen og iverksette hensiktsmessige tiltak, sier Uttakleiv.

 

Bruker SOS-knappen feil

 

SOS-knappen skal kun brukes i en reell nødsituasjon. Ifølge REDGO-sjefen bruker enkelte den til å tilkalle veihjelp. Det er ikke formålet med denne knappen.

 

– Vi opplever en del falske alarmer. Men det er tross alt bedre at vi luker ut slike enn at de kommer til 110-sentralen. Der kan de i verste fall skape problemer for nødetatene. Det er viktig at alle førere av bilen er kjent med SOS-knappens funksjon. I tillegg bør du fortelle barn om når knappen skal brukes – og når den ikke skal brukes, sier Uttakleiv.

 

Ett trykk tilkaller veihjelp

 

Når det er veihjelp du trenger, har mange biler en egen veihjelp-knapp som ofte er plassert ved siden av SOS-knappen. Veihjelp-knappen setter deg i kontakt med et assistansesenter som REDGO eller tilsvarende. Noen bilprodusenter har sin egen tjeneste.

 

– Veihjelpknappen, på engelsk bCall for «Breakdown Call», deler også informasjon om kjøretøyets plassering og tilstand. I mange tilfeller kan operatøren gi råd som hjelper folk å komme seg videre på egen hånd. Hvis det ikke er mulig, rykker bergingsbilen ut så raskt som mulig, sier Uttakleiv.

 

En tredje løsning: informasjonsknappen

 

Noen biler har en tredje knapp som setter deg i kontakt med omverdenen. Knappen kobler deg opp til en tjeneste som kan hjelpe deg med stort og smått, for eksempel tips om interessante reisemål eller bestilling av hotellrom. Som regel må du abonnere på denne tjenesten – eller den var inkludert da du kjøpte bilen.

 

– En concierge-tjeneste, slik vi kjenner den fra fine hoteller, kan være kjekk å ha. Men som representant for et bilbergingsselskap er jeg mest opptatt av knappene som er der for sikkerhetens skyld, sier Uttakleiv.

 

 

 

 

Andre gode råd

Her finner du inspirerende historier, nyttige opplysninger og gode tips.  

Les mer