REDGO skal rydde vei for politiet

Politiet har valgt veihjelpselskapet REDGO som leverandør av bergingstjeneste i forbindelse med ulykker og trafikkuhell.


Når biler sperrer trafikken på grunn av ulykker eller trafikkuhell rekvirerer politiet ofte bergingsbil for å åpne veien. REDGO er valgt som en av politiets leverandører i hele landet for de neste 3(4) årene. Oppstart av avtalen er 26. Mars 2023.


Tommy Uttakleiv i REDGO venter at avtalen kan innebære rundt 10.000 oppdrag i året knyttet til personbiler, og cirka 500 oppdrag knyttet til tunge kjøretøy. Selv om det oftest handler om å holde trafikken i gang vil det være stor spennvidde i oppdragene.


- Blant annet må vi kunne håndtere oppdrag i forbindelse med alle forskjellige saker Politiet til enhver tid utfører. Da er det ikke nok å kunne transportere et kjøretøy fra A til B. Vi må også kunne tilby sikker oppbevaring inntil politiet er ferdig med sine undersøkelser, sier Tommy Uttakleiv.


I andre saker kan det være behov for å håndtere dyr eller destruere gjenstander på en sikker måte.


- I tillegg til at dette er en stor avtale som betyr noe økonomisk er det en spennende avtale som krever bred kompetanse fra sjåførene og andre som er involvert, sier Tommy Uttakleiv.


Alle henvendelser fra Politiet vil bli håndtert i REDGOs sertifiserte assistansesenter i Larvik som betjener veihjelp og mobilitetstjenester døgnet rundt, året rundt.


REDGO er et veihjelpselskap med virksomhet i Norge, Sverige, Finland, Estland og Litauen, som eies av Gjensidige Forsikring.


Kontakt:

Tommy Uttakleiv

Daglig leder REDGO Norway AS

Mob. 915 83 490

tommy.uttakleiv@falck.com